Học để Sáng tạo và Thành công 

Môi trường học tập định hướng thành công 

Đào Tạo

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu Xã hội

các trang cược nhà nước việt nam

Chủ động – Sáng tạo – Thành công

2006

Năm thành lập

3,000

Quy mô học sinh – sinh viên

14

Chương trình đào tạo

100%

Học viên tốt nghiệp có kiến thức và kỷ năng nghề

Tuyển Sinh

Chất lượng vượt trội- Gắn liền thực tiễn

TUYỂN SINH

TRUNG CẤP HỆ 9+

Tin Tức – Sự Kiện

Thông tin mới nhất và Kiến thức hữu ích